Menu

Spangsbjerg IFs historie - fodbold

image Gl. klubhus på Gl. Vardevej

Sådan startede Spangsbjerg IF.

Skrevet af klubbens første formand, Jørgen Schwartz i 1974.

Anlæg af en ny fodboldbane i Gjesing (i dag parkeringsplads ved Esbjerg Storcenter) var den egentlige baggrund for start af Gjesing Idrætsforening, nu Spangsbjerg Idrætsforening. Fodboldbanen var anlagt til brug for Gjesing Skole, men var i øvrigt til rådighed for egnens ungdom udenfor skoletid. Det flotte græstæppe lokkede selvfølgelig til idrætsudfoldelse, men da der ikke var nogen forening til at organisere idrætslivet var det tilfældigt hvem der mødtes på banen og hvad man foretog sig.

En aften i juni måned 1949 mødtes en gruppe unge for at drøfte muligheden for at starte en idrætsforening. Inden dette møde var sluttet, havde man nedsat en arbejdsgruppe som skulle undersøge interessen og mulighederne for at få startet en forening. Udvalget gik straks i arbejde og i løbet af nogle få dage fik man stablet et fodboldhold på benene. Den første kamp blev spillet den 3. juli 1949 mod B47 og vi vandt med 3-0. Den næste kamp mod Guldager blev spillet umiddelbart efter og denne kamp blev også vundet, nemlig 3-1.

Med disse 2 kampe var optimismen med hensyn til dannelse af en forening stor, og den 19 juli 1949 blev der indkaldt til stiftende generalforsamling i Gjesing forsamlingshus. Det blev vedtaget at starte foreningen med følgende bestyrelse:

Jørgen Schwartz, formand

Kaj Lykke, næstformand

Ole Sørensen. kassere

Helge Schwartz

Skjold Fuglebjerg

Herefter kom der fart i tingene. Allerede efter 1 måneds forløb kunne foreningen mønstre 2 seniorhold, hvoraf det ene blev tilmeldt JBU`s turnering. Samtidig var Ove Madsen gået i gang med at organisere drenge fodbold og i løbet af efteråret blev der arrangeret ikke mindre end 15 drenge kampe. I de kommende år var foreningen i stærk vækst. Antallet af hold blev forøget år for år og foreningens 1. seniorhold rykkede højere og højere op ad rangstigen med klimax i 1961 hvor holdet rykkede op i serie 1.

I de følgende år var resultaterne ikke så gode hvorfor man måtte se 1. holdet rykke ned igen. Men antallet af spillere og deres interesse for foreningslivet har været konstant. Samtidig med at se fodboldspillet stagnerede voksede der en håndbold og en gymnastikafdeling op. Der er i dag så stor interesse for disse 2 sportsgrene at foreningen hvad medlemstal angår, er byens næststørste forening med ca. 700 medlemmer.

For os der var med til at starte foreningen med 14-15 medlemmer er det en stor glæde at se på udviklingen i de forløbne 25 år. Såvel medlemstallet som aktiviteterne er i dag ved at sprænge alle rammer og med den udbygning der i dag sker i Gjesing området må der regnes med yderligere tilgang til foreningen. Det skal være mit håb at den nuværende bestyrelse foresat vil have den tid og den interesse der er nødvendig for at udvikle foreningen. Det kan ofte være strengt at lede en forening, men mange glæder giver det også. Gid glæderne i de kommende mange år vil være i overvægt. Jeg tror dette vil være tilfældet.

-----------------------------------------------------------------------------------

Formand:

1949-1964 Jørgen Schwartz

1964-1972 ?

1972-1980 Svend Åge Valkær

1980-1982 Carsten Svoldgård

1982-1987 Erling Nancke

1988-1990 Finn Jensen

1990-1991 Henri "Mus" Gudsø

1992-1993 Willi Boch

1994-1995 Hans Otto Sørensen

1996-2000 Aksel Henriksen

2000-2001 Torben Mathiasen

2001-????  Peter Madsen

 

Esbjerg Idræts Forbund Lederpris ( Eskildstuna Pokalen )

1965 - Ove Madsen

 

Klubbens Æresmedlem:

Ove Madsen

 

Kridtstreger i Spangsbjerg IF´s historie:

1949 Klubben stiftet den 19 juli under navnet Gjesing Idrætsforening.

1958 1. holdet i serie 4 bliver Jysk Mester efter en sejr over Aab på 4-1 i Herning & klubben skifter navn fra Gjesing Idrætsforening til Spangsbjerg Idrætsforening.

1961 1. holdet rykker op i serie 1.

1965 Ove Madsen tildeles Esbjerg Idræts Forbunds lederpris, Eskildstuna pokalen.

1984 Kommunen går i gang med udgravning af banerne ved Gjesing Skole, der skal herefter anlægges 2 nye baner med reglementerede mål. Banerne må først tages i brug fra starten af 1987.

1999 Klubben har 50 års jubilæum, den store dag afholdes ved klubhuset hvor der er opsat telt. Der spilles bla. en opvisningskamp mellem Spangsbjerg og EFB.

2003 2. holdet i serie 4 bliver Jysk Mester efter en sejr over Aalborg KFUM på 3-1 i Kjellerup.

2018 1. holdet rykker op i serie 1.

2019 Klubben har 70 års jubilæum, det vil blive fejret til sportsfesten den 14/15 juni

Luk