Menu

Frivillig i klubben

 

Vi har også brug for dig!

Spangsbjerg IF – fodbold (i daglig tale Spangsbjerg IF) er en ren amatørklub med ulønnede træner/ledere på alle niveauer. Samtidig er vi også én af de ”store” klubber i Esbjerg med ca. 300 aktive spillere, hvoraf ca. 250 spiller i ungdomsafdelingen. Med dette indlæg ønsker vi at sætte fokus på det frivillige arbejde, som er selve hjertet i klubben - og som mange allerede er en del af.

Som alle andre klubber og foreninger er også Spangsbjerg IF afhængig af frivillige hjælpere. Og for ikke at presse den enkelte frivillige for hårdt, forsøger vi at få flest mulige in- volveret i klubben med større eller mindre opgaver.

 

Bestyrelsen

Bestyrelsen er klubbens ledelse og har det overordnede ansvar for klubben. Bestyrelsesarbejdet er et tillidshverv og består af minimum 5 medlemmer, der er demokratisk valgt på den årlige generalforsamling. Opgaverne i bestyrelsen er inddelt i følgende hovedgrupper:

Formand

  • Ansvarlig for indkommende post til klubben
  • klubbens leder

  • klubbens pressekontakt

  • tegner klubben udadtil

Kasserer

ansvarlig for klubbens økonomi

Sekretær

  • ansvarlig for indgående post til klubben
  • mødeindkalder- og referent

Senior

bestyrelsens kontakt til seniorafdelingen

Ungdom

bestyrelsens kontakt til ungdomsafdelingen

 

Klubbens hjemmeside

På klubbens hjemmeside kan du finde yderlig information om klubben, navne og kontakt numre på klubbens repræsentanter, spilletider mm.
Klubbens hjemmeside findes på
www.spangsbjergif.dk.

 

Uddannelse

Klubben tilbyder uddannelse til samtlige trænere/ledere med betalt deltagelse i relevante kurser, så enhver med lyst til træner/lederfunktionen kan være klædt på til opgaven og løbende holde sig ajour

 

Frivillige på de enkelte årgange

 

Træner

Typisk frivillige forældre, som på en sjov og spændende måde ønsker at tage aktiv del i deres børns fritidsinteresse.
Træneren er ansvarlig for, at spillerne fungerer på holdet med kammeratligt samvær i trygge rammer. Er endvidere garant for, at den enkelte spiller får størst muligt sportsligt udbytte af træningen.

Hjælpetræner/holdleder

Hjælper til under træning og kampe i tæt samarbejde med træneren. Som udgangspunkt bør der til hvert hold være tilknyttet minimum 1 træner og 1 hjælpetræner
Udfører forefaldende arbejde (holdlister, kampkort o.l.) efter aftale med træneren.

Kontaktperson

Er kontaktperson for alle hold på årgangen. Er årgangens direkte bindeled til bestyrelsen (kontaktperson Ungdom) samt øvrige ungdomsårgange. Har til opgave at viderebringe informationer, forestå forældremøder m.v.

Frivillige i øvrigt.

Webansvarlig

Vedligeholder klubbens hjemmeside Kvalitetskontrollerer indlæg til hjemmesiden

Kursusansvarlig

Formidler kursustilbud ud til træner/ledere Arrangerer kurser i klubben Vejleder/formidler vedr. tilmelding til kurser

Fodboldskole

Leder af Fodboldskolen
Trænere + hjælpetrænere + hjælp til klubhuset

Bilka Cup

Medlem af styregruppen
Frivillige hjælpere til afvikling af turneringen

Julekalenderen

Medlem af styregruppen (forældre til yngste årgange) Samtlige spillere fra U6 - U14 forestår salget

Kontingent

Modtager spillerlister fra samtlige årgange
Indkræver kontingent i samarbejde med klubbens kasserer

Klubhuset

Ansvarlig for driften af klubhuset

Materielforvalter

Vedligehold af materiel/remedier Kontaktperson til kommunen vedr. boldbaner Administrerer klubbens udleverede nøgler

Fik du lyst til at deltage?

Som du kan se er opgaverne mange. Nogle er tidsbegrænset over en kort periode - andre strækker sig over flere år. Så har du lyst til at give en hånd med i klubarbejdet - eller er du blot interesseret i at høre mere, så står der altid en dør åben. Du kan enten henvende dig til kontaktpersonen for dit barns årgang eller til en repræsentant fra bestyrelsen.

Seneste update Marts 2016

Luk